Nieuws Video's Insturen

Jouw filmpjes in het AVS Nieuws? Het kan!


Onze redacteurs zijn dagelijks in de weer om je het regionale nieuws van de dag te tonen.
Toch kunnen ze maar op één plaats tegelijk zijn. Daarom kan jij misschien een handje toesteken.
Ben je op een plaats waar er nieuws te rapen valt, of zie je een uniek beeld waarvan je denkt
“dat is iets voor AVS”, neem dan je gsm in de hand, maak een filmpje en stuur het ons door.
Wie weet halen je beelden wel het regionale nieuws of onze facebookpagina.


We maken vooraf wel enkele afspraken: 

  • Mensen die in beeld komen laat je meteen weten dat je de beelden zal doorsturen naar AVS.
  • Mensen die niet in beeld willen komen mag je niet filmen.
  • Film alleen op de openbare weg, niet op privé terrein, tenzij je de toestemming krijgt van de eigenaar.
  • Hulpverleners lopen we nooit in de weg, ook niet voor het beste beeldje.
  • Om het perfecte filmpje te maken houden we de gsm horizontaal, met de langste kant naar de grond.

Laat de filmpjes lang genoeg duren. Wij hebben voor een kort bericht al gauw 60 seconden beeld nodig.
Als je deze spelregels volgt kan jij onze redactie helpen door het filmpje hieronder op te laden en te voorzien
van de nodige informatie. De redactie bekijkt de beelden en de informatie en beslist dan of en waar we het publiceren.

Geef hier wat informatie over uw beelden.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 250 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pict avi mov mp3 ogg wav.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 250 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pict avi mov mp3 ogg wav.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 250 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pict avi mov mp3 ogg wav.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Bij het aanleveren van clips/content gaat AVS  vzw er van uit dat deze, los van het (klassieke) auteursrecht voor componist/tekstschrijver (Sabam), vrij zijn van rechten en onbeperkt in tijd en geografisch gebied mogen worden geprogrammeerd op alle huidige en toekomstige omroepen / platformen / devices geëxploiteerd door AVS  vzw of door vennootschappen die de exploitatie ervan overnamen en/of verderzetten en daartoe de toelating bekwamen van AVS vzw. Ondertekenen / akkoord gaan houdt in dat bevestigd wordt dat geen bijkomende 'audiovisuele rechten voor regie en scenario’, choreografieën of andere creatieve prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks met de productie van het nummer of de clip verband houden door de zender zijn verschuldigd. Indien de toeleverancier / producent / uitgever van de clip dit schrijven ondertekent of zich er digitaal akkoord mee verklaart, verklaart hij/zij zelf over de rechten te beschikken of te hebben bekomen en dat zijn/haar rechten en deze van zijn/haar rechten en deze van medewerkers / toeleveranciers aan deze productie niet extern (zullen) worden beheerd. Hij/zij verklaart de aanlevering van de content / clip(s) te doen in opdracht van de producent / rechthebbende of die zelf te zijn. Het aanleveren impliceert automatisch een akkoord met deze algemene voorwaarden. De aanwezigheid van bijkomende rechten kan door hoger genoemde vennootschappen aan de toeleverancier van de content worden gefactureerd.

Het bovenstaand aanvinken van de algemene voorwaarden of het ondertekenen van dit formulier houdt in de algemene voorwaarden te aanvaarden, de vermelde clip / content te hebben aangeleverd voor uitzending en daar het recht toe te hebben.

De clips/content kan vrij worden uitgezonden en is niet onderhevig aan andere auteursrechten dan de rechten voor componist/tekstschrijver (Sabam).

 

 

 

voorwaarden