woensdag 28 september
14°C
0 km

UZ Gent voorbereid om slachtoffers van CBRN-aanval op te vangen

Het UZ Gent is klaar om patiënten op te vangen die het slachtoffer zijn van een aanval met chemische, biologische of nucleaire wapens.

Sinds de escalatie van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is het universitair ziekenhuis in Gent zich aan het voorbereiden om zoveel mogelijk slachtoffers van zo’n aanval op te vangen. Het ziekenhuis schaft decontaminatiepakken aan en frist de noodplannen op met het personeel.

Eerder deze week organiseerde het UZ Gent een webinar over incidenten met chemische, biologische, radiologische of nucleaire wapens. Die was ook bedoeld voor de collega’s uit andere ziekenhuizen in de buurt. Daarin werd overlopen wat voor wapens er bestaan, welke symptomen ze teweeg brengen en hoe de patiënten behandeld moeten worden. ‘Artsen moeten goed weten wat mosterdgas is, wat de letsels zijn en wat het doet. ‘Slachtoffers van een CBRN-aanval zouden wellicht verspreid worden over Europese ziekenhuizen. In België wordt het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek dan het centrale ziekenhuis.

Na een CBRN-aanval kan het UZ Gent tot 30 slachtoffers per uur opvangen. Een dergelijke toevloed is echter niet lang vol te houden.