Subsidies voor kleinschalige projecten op Gentse Feesten

Of we dit jaar eindelijk weer Gentse Feesten krijgen, zal nog moeten blijken. Toch bereidt de Stad Gent zich nu al volop voor op een eventuele editie van het stadsfeest.

De stad voorziet dit jaar alvast weer subsidies voor Gentenaars die kleinschalige evenementen willen organiseren tijdens de Feesten. Zo wil ze eventuele organisatoren de tijd geven om voorstellen uit te werken. Op die manier kunnen de stadsdiensten alles ook tijdig evalueren en administratief verwerken.

De stad wil met deze oproep mee zorgen voor een grote diversiteit aan activiteiten tijdens de Feesten. Het is de bedoeling dat de ingediende projecten zoveel mogelijk eigen creaties zijn, een Gentse karakter hebben en mikken op een divers publiek.

Organisatoren kunne tot 7500 euro krijgen voor kleinschalige culturele projecten, aanvragen indienen kan tot 1 maart.