Stad Gent wil Blaarmeersen vrijhouden van blauwalgen

De Stad Gent bekijkt welke maatregelen het kan nemen om het water van de Blaarmeersen vrij te houden van blauwalg. Door de klimaatopwarming komt blauwalg vaker voor en als de bacterie in het water zit, is zwemmen verboden omdat het voor irritatie kan zorgen.

De Stad liet daarom een rapport opmaken door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek. Daaruit blijkt dat de waterkwaliteit in de Blaarmeersen meevalt, maar er is nog ruimte voor verbetering.

Filter en planten
Volgens de experten kunnen er bepaalde planten helpen om blauwalg tegen te gaan en zou er ook een filter kunnen komen die de voedingsstoffen voor blauwalg uit het water haalt. De stad gaat het rapport verder bestuderen en kijken welke maatregelen noodzakelijk zijn.