woensdag 6 december
6°C
194 km

Simmonetschool in Sint-Martens-Latem start met maatschappelijke vorming

De vrije basisschool Simonnet in Sint-Martens Latem kondigde in mei aan dat het de godsdienstlessen zou vervangen door het vak maatschappelijke vorming. Vandaag voeren ze de daad bij het woord. Na de officiële start was het tijd voor de eerste lessen. De Simmonetschool is daarmee een pionier in Vlaanderen.

De school is amper een week weer open en er was alweer een reden tot feesten op de Vrije Basisschool Simmonet in Sint-Martens-Latem. DE school vervangt de traditionele godsdienstlessen vanaf vandaag voor het vak Maatschappelijke Vorming. Dat moet kinderen een bredere kijk op de samenleving geven. 

Paul Lauwers, directeur : "Er zijn een achttal peilers waar we het op geënt hebben. Levensbeschouwingen is daar één van. De meest in het oog springende andere zijn bijvoorbeeld filosoferen met kinderen, het werken rond identiteit, rond sociale weerbaarheid van kinderen, het leren over verschillende bestuurlijke vormen zoals democratie en burgerschap. We gaan werken rond financiële geletterdheid bij onze leerlingen, we gaan het hebben over indentiteit en gender"

Kinderen meer betrekken bij de lessen

In de lessen Maatschappelijke Vorming leer je op een respectvolle manier met jezelf om te gaan, met de andere kinderen, met de oudheid, met de geschiedenis. Maar ook met de maatschappij. Kinderen leren ook een kritische zin te ontwikkelen zodat ze niet alles wat gezegd wordt zomaar geloven. Om datte bereiken zullen kinderen ook vaker zelf activiteiten kunnen doen. De Simmonetschool is een pionier in Vlaanderen, directeur Lauwers hoopt dat er andere scholen zullen volgen.