vrijdag 14 juni
19°C
56 km

Schapen onderhouden groen in De Prijkels

Op bedrijventerrein De Prijkels in Nazareth kan je tegenwoordig een kudde schapen tegenkomen. Die onderhouden er het gemeenschappelijk groen op een milieuvriendelijke manier.

Het bedrijventerrein De Prijkels, op de grens van Deinze, Nazareth en Kruisem, is uitgebreid. Er zijn extra wegen en fietspaden aangelegd, maar er is ook meer groen en dat moet natuurlijk onderhouden worden. Daarom schakelt Veneco een kudde schapen in van De Grazer vzw.

Bloemenrijker grasland
De schapen dragen ook bij tot de biodiversiteit. Ze beschermen de kwetsbare planten en vogels en zorgen ook voor een ruimere verspreiding van zaden. De schapen zullen er overdag grazen onder begeleiding van een herder en een herdershond. ’s Avonds gaan ze naar een nachtweide.