dinsdag 21 september
18°C
43 km

Saneringswerken aan Merelbeke station zijn gestart

Aan een spoorwegbundel ter hoogte van het station van Merelbeke zijn er vandaag grote saneringswerken gestart. er moet zo`n 20.000 kubieke meter vervuilde grond afgegraven worden. Maar de werken houden een zeker risico in, want de omgeving van het station in Merelbeke werd tijdens de Wereldoorlogen zwaar gebombardeerd. De kans dat er een vliegtuigbom gevonden wordt, is dus reeel. De gemeenten Merelbeke en Melle en ook de stad Gent nemen daarom enkele voorzorgsmaatregelen.

Door een historische bodemverontreiniging met minerale olie is de grond er zwaar vervuild geraakt. Zo`n 20.000 kubieke meter grond moet hier worden afgegraven, maar da`s niet zonder gevaar. Want de omgeving rond het station van Merelbeke werd tijdens de Wereldoorlogen zwaar gebombardeerd. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat hier nog explosieven in de grond zitten, maar de burgemeesters van de omliggende gemeenten nemen liever geen risico. Er is een evacuatieplanning opgemaakt in samenwerking met de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Wanneer er een bom gevonden wordt, zal er eerst geprobeerd worden om het explosief ter plaatse onschadelijk te maken. Lukt dat niet, dan worden de omliggende buurtbewoners in een perimeter van 270 meter rond de werf geevacueerd.