vrijdag 30 september
16°C
0 km

Protest tegen uitbreiding varkenskwekerij in Maldegem-Kleit

 Een dertigtal gezinnen in Maldegem-Kleit protesteert tegen de uitbreiding van een groot varkensbedrijf in de buurt. Het bedrijf wil de veestapel meer dan verdubbelen, van 4000 naar 10.000 varkens. De kwekerij kreeg daarvoor een vergunning van de provincie Oost-Vlaanderen. Maar de buurt gaat in beroep omdat het bedrijf volgens hen schade kan berokkenen aan waardevolle natuurgebieden Burkel-Torrebos en Drongengoed. Ook de Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en de gemeente Maldegem gaan mee in beroep.

Een industriele varkenskwekerij in Maldegem-Kleit wil binnenkort uitbreiden, van 4000 varkens naar 10.000 varkens. Meer dan een verdubbeling van de veestapel dus. Het bedrijf kreeg recent een vergunning toegewezen door de provincie Oost-Vlaanderen om de huidige stallen af te breken en er veel grotere exemplaren in de plaats te zetten. Maar da`s dik tegen de zin van heel wat buurtbewoners. Een dertigtal gezinnen, waaronder ook een aantal landbouwbedrijven tekent protest aan tegen de uitbreiding. Want het bedrijf ligt pal naast Europees beschermd bosgebied en naast het waardevolle natuurgebied Torrebos-Burkel, een uitloper van het Drongengoed. Het buurtcomite Leefbaar Burkel krijgt daarom de steun van de Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt Meetjesland in hun protest. De natuurorganisaties vrezen dat door de uitbreiding van de kwekerij er een te hoge  stikstofuitstoot zal zijn, en da`s nefast voor bepaalde bloemen en planten in de buurt, zeggen ze. 

Patrick De Deyne, buurtcomite Leefbaar Burkel: "Het bedrijf baseert zich op theoretische berekeningen voor de stikstofuitstoot, wij betwisten die want onderzoek in Nederland, dat ook verschenen is in de Standaard, heeft aangetoond dat de maatregelen die zij nemen dat die eigenlijk onvoldoende werken, dus de luchtwassers die zij gaan gebruiken die gaan maar de helft van de stikstof uit de lucht gaan halen, dan wat het bedrijf beweert. En wij vermoeden ook dat het bedrijf ook heel wat meer stikstof uitstoot dan op papier wordt gezet, want regelmatig hebben wij hier overlast, dan kan je dat hier gewoon echt ruiken, en dan weet je echt dat die hier gewoon een varkensfabriek is die niets te maken heeft met landbouw".

In beroep 

Het buurtcomite en de natuurorganisaties gaan nu in beroep tegen de vergunning voor de uitbreiding. ze krijgen daarbij ook de steun van aantal omliggende familiale landbouwbedrijven. Volgens het buurtcomite zal de stikstofuitstoot door de kwekerij zodanig stijgen dat de andere landbouwbedrijven in de buurt  hun veestapel niet meer zullen kunnen uitbreiden. Het comité krijgt steun van de gemeente.