maandag 25 januari
4°C
0 km

Orange the World, dag tegen seksueel geweld

Het is vandaag internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Nog steeds 35% van de vrouwen wereldwijd heeft te maken met fysiek of seksueel geweld en dat is door de lockdowns in coronatijden nog toegenomen. 

Orange The World
Om stil te staan bij deze schending van de mensenrechten wordt vandaag de campagne Orange the World gelanceerd. Overal ter wereld worden gebouwen dan oranje verlicht. Ook bij ons. In Oudenaarde baden onder andere de Pamelekerk, een deel van de Sint-Walburgakerk, de leeuwenfontein en het standbeeld op het Tacambaroplein in een oranje gloed. Overal in de stad hangen banners en net als in de gemeente Gavere verschijnt er 'Orange the World' op de digitale borden.

 

Uit onderzoek van de UGent blijkt dat tijdens de eerste lockdown 1 op de 4 bevraagden direct of indirect te maken had met seksueel geweld. Zowel vrouwen als mannen. Wie erover wil praten, kan dat onder meer doen via Ch@t na Seksueel geweld, een project van de UGent.  Tijdens een gesprek op de Ch@t na Seksueel Geweld kunnen mensen anoniem met een psycholoog praten als ze te maken hebben gehad met seksueel geweld, in welke vorm dan ook. "Het is absoluut niet gemakkelijk om daarmee naar buiten te komen, want dat kan een hele grote impact hebben op de mensen uit je gezin of op jezelf. Sowieso hangt er rond seksueel geweld nog altijd heel veel gevoelens van schuld, gevoelens van schaamte. Het is gewoon niet makkelijk om daarover te praten. Wij proberen die barrière al een beetje te verlagen doordat mensen in een chat de mogelijkheid krijgen om te schrijven. Je moet niet per se de woorden uit je mond laten komen." zegt Freeke Matthynssens die de dagelijkse leiding heeft over Ch@t Seksueel Geweld.

De ch@t na seksueel geweld vind je op de website seksueelgeweld.be