zaterdag 2 december
1°C
0 km

LEZ breidt niet uit

De lage-emissiezone in Gent wordt niet uitgebreid.

De uitbreiding naar de ruimere omgeving van het stadscentrum stond nochtans in het bestuursakkoord van de meerderheid. Maar initiatiefnemer Groen vond de laatste tijd nog nauwelijks medestanders voor het plan. Kartelpartner Vooruit vreesde dat vooral minder kapitaalkrachtige Gentenaars het slachtoffer zouden worden van de uitbreiding. Een studie wijst bovendien uit dat de LEZ uitbreiden minder milieuwinst zou opleveren dan de invoering in het centrum indertijd.

In de plaats van een uitgebreide LEZ voert het stadsbestuur een aantal andere maatregelen in die de luchtkwaliteit in Gent moeten bevorderen.

De stad roept een luchtkwaliteitsfonds in het leven met 4,5 miljoen voor bijkomende maatregelen van 2022 tot 2024. Gentenaars met een laag inkomen kunne een slooppremie aanvragen als ze hun vervuilende auto of motorfiets van de hand doen, de premie moet hen helpen de overstap te maken naar een milieuvriendelijker alternatief.    

Vanaf 2023 zijn niet elektrische bromfietsen niet meer toegestaan in het autovrij gebied. Enkel wie in het gebied staat ingeschreven kan nog een vergunning krijgen.

In de zogenaamde ‘zuurstofwijken’, vijf dichtbebouwde gebieden rond de bestaande LEZ verdwijnt dan weer de tweede bewonerskaart en wordt een vervoersarmoedespecialist aangesteld.