vrijdag 2 december
3°C
5 km

Grondwater mag niet weggepompt worden, werf Sint-Pietersstation loopt weer vertraging op

De weg naar een nieuw Sint-Pietersstation loopt al verschillende jaren langs flink wat hindernissen en recent is er een nieuw probleem opgedoken. De aannemer wil een grote hoeveelheid grondwater wegpompen naar een nabijgelegen gracht maar krijgt geen toestemming van de stad Gent.

De aannemer wil de komende vier jaar extra grondwater op de werf wegpompen. Maar de stad Gent heeft een probleem met de hoeveelheid water. Dat water zou voldoende zijn om ruim 230 olympische zwembaden te vullen. Het water zou geloosd worden in een gracht die uitkomt op de Overmeers. Ook daar heeft het stadsbestuur twijfels. Daarom geeft Gent een negatief advies op de aanvraag.

Te zware impact

Gent vreest vooral voor de impact op omgeving. Het wegpompen van al dat grondwater zou de buurt rond het station zeer droog kunnen maken, met alle gevolgen van dien. Maar ook lozen van het grondwater zou wel eens voor problemen kunnen zorgen. Er is geen zekerheid dat het water niet voor wateroverlast zal zorgen

Zoeken naar een oplossing

Gent keurt de aanvraag af omwille van milieuhygiënische redenen. Het stadsbestuur ziet het water liever terugkeren naar de buurt. Maar het negatief advies hoeft niet te betekenen dat de werf heel veel vertraging oploopt zegt schepen van Milieu Tine Heyse (Groen). De stad wil helpen zoeken naar een oplossing en dat kan vrij snel gaan.