Goed nieuws voor de mensen langs de reservatiestrook Schipdonkkanaal

Na meer dan 40 jaar onzekerheid lijkt het dossier van de reservatiestroken langs het Schipdonkkanaal nu toch in het voordeel van de bewoners uit te draaien. Nadat eerder deze maand een intentieverklaring werd getekend tussen Nederland en Vlaanderen over de estuaire vaart op de Westerschelde en de Noodzee, schiet nu ook de Vlaamse regering in actie. Het enige doel: het schrappen van de reservatiestroken.  

Begin deze maand raakte al bekend dat er een intentieverklaring getekend was tussen Nederland en Vlaanderen om binnenvaartschepen over de Noordzee en de monding van de Westerschelde te laten varen. Zo'n intentieverklaring was voor enkele partijen in het Vlaams parlement noodzakelijk om de procedure voor het schrappen van de reservatiestroken op gang te trekken. De betrokken gemeenten en verschillende politici uit de regio drongen gisteren bij de minister aan om dat nu ook zo snel mogelijk te doen. En de minister kwam met goed nieuws. De intentieverklaring zeette een en ander al in beweging.

Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Omgeving: "Dat heeft ertoe geleid dat we drie a vier weken geleden aan mijn administratie, het departement omgeving, al de opdracht hadden gegeven om een geintegreerd plan op te maken om de reservatiestrook te schrappen. Hierbij zal een passende oplossing gezocht worden voor de constructies en gronden die thans getroffen zijn door deze reservatie waarbij ook rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van functies en een valorisatie van de ecologische en recreatieve functies van het kanaal".