zaterdag 15 juni
18°C
4 km

Gent op zoek naar extra Mekkagerichte begraafplaatsen

De Stad Gent bekijkt of het meer begraafplaatsen kan aanleggen die naar de heilige stad Mekka zijn gericht. Het is nodig om aan de stijgende vraag te voldoen nu meer en meer moslims in Gent begraven willen worden.

Begraafplaats Scheldeakker in Zwijnaarde is voorlopig de enige plek in Gent waar je kan begraven worden op een perceel dat naar Mekka is gericht. De oorspronkelijke 117 plaatsen zijn al ingenomen en daarom werd er vorig jaar een nieuw stuk aangelegd met 155 plaatsen. Daarvan is ook al een derde bezet. Schepen van Burgerzaken en Protocol Isabelle Heyndrickx (CD&V) bekijkt de optie om dergelijke begraafplaatsen bij te creëren.

Volgens de regels van het geloof
De vraag stijgt, nu steeds meer moslims in Gent begraven willen worden. Vroeger werden ze vaak gerepatrieerd naar hun geboorteland, maar meer en meer moslims willen dichter bij huis begraven worden. Dat moet dan wel volgens de regels van hun geloof, namelijk in de richting van de heilige stad Mekka. Een mogelijke piste voor extra Mekkagerichte begraafplaatsen is de Westerbegraafplaats.