vrijdag 14 juni
19°C
38 km

Gent krijgt 'megacampus' tussen Dampoort en Dok Noord

Er komt een nieuwe scholencampus op de Fluvius-site aan de Bomastraat in Gent. Het is een samenwerking tussen de 5 Gentse scholen van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent. Die tellen samen zo'n 2000 leerlingen. Vanaf 1 september 2026 zouden ze naar de nieuwe campus verhuizen. 

De Fluvius-site tussen de Bomastraat en de Ham in de wijk achter de Dampoort zal over 5 jaar 2000 leerlingen ontvangen. Want vanaf 1 september 2026 vormen 5 scholen van Scholengroep Katholiek Onderwijs er één grote, moderne scholencampus. Het gaat over het Nieuwen Bosch humaniora, het Hoger Technisch Institiuut Sint-Antonius, OLVI Gent, IVIO Binnenhof en Sint-Lievenscollege Business.

Uitdagingen
De schaalvergroting zorgt voor de scholengroep voor een enorme winst, zegt voorzitter Bruno Vanobbergen: ''We staan in het onderwijs voor heel wat grote uitdagingen. We hebben nog maar pas de coronacrisis gehad, waaruit gebleken is dat er op vlak van digitale veranderingen nog heel wat moet gebeuren in het onderwijs, maar daarnaast zijn nogal wat van onze schoolgebouwen oudere gebouwen en dit laat niet altijd het gepaste onderwijs toe."

Jan Van Eyck Campus
Het nieuwe scholencomplex zal de Jan Van Eyck Campus heten en kost zo'n 55 miljoen euro, waarvan 60 procent door de Vlaamse overheid betaald wordt. ''De idee is echt om de scholencampus van de toekomst te maken", vervolgt Vanobbergen. "Waar je uiteraard rekening kan houden met de digitale transformatie in het onderwijs, met leslokalen, maar waar ook plaats is voor een groot auditorium, praktijkruimte, plekken waar leerlingen alleen kunnen werken en ook bepaalde diensten een plaats krijgen.''

Oude schoolgebouwen worden verkocht
Fluvius zal haar activiteiten verhuizen naar een nieuwe site op 'the loop' aan Flanders Expo. Na de verhuis zullen enkele, vooral oudere, schoolgebouwen verkocht worden. Voor andere vrijgekomen schoolgebouwen wordt nog een nieuwe invulling gezocht.