donderdag 8 december
3°C
168 km

Datum ligt vast: op 3 april voert stad Gent circulatieplan Dampoortwijk in

Op 3 april voert stad Gent het circulatieplan voor Gentbrugge en Sint-Amandsberg in, en in het bijzonder Gentbruggebrug. Iets vroeger dan verwacht, tegen dan zijn de werken aan de Dampoort bijna afgerond.

Rijd je vandaag tussen Gentbrugge of Sint-Amandsberg, dan neem je wellicht Gentbruggebrug. Dat kan op dit moment nog in beide richtingen, maar niet voor lang meer. Op 3 april 2023 voert stad Gent het wijkmobiliteitsplan in, een symbolische datum, exact zes jaar na de start van het circulatieplan.

Gentbruggebrug
Kom je vanuit Gentbrugge, dan kan je over de brug en daarna alleen nog maar linksafslaan, de Jan Delvinlaan in. De Gentbruggestraat wordt enkele richting, vanuit Sint-Amandsberg richting Gentbrugge.

Kom je vanuit Sint-Amandsberg, uit de Gentbruggestraat, dan kan je wel nog altijd over de brug. Maar daarvoor moet je wel een toertje rijden: links afslaan, onder de burg door, om dan aan de andere kant uit te komen en over de brug te gaan.

Voor de bussen en fietsers verandert niets, zij kunnen altijd en overal gewoon door.

Protest
Er kwam wel wat protest tegen het circulatieplan. Een actiegroep vreest voor de verkeersveiligheid van het Heernisplein en Gentbruggebug en meer sluipverkeer. Ook de bewoners van de Wolterlaan voelen zich in de kou gezet. Zij zijn bang dat hun rustige woonstraat zal evolueren naar een ontsluitingsweg voor sluipverkeer.

Na zes maanden werking komt een evaluatie van het circulatieplan, beloofde Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) eerder.