zaterdag 24 februari
8°C
0 km

Bos + plant voor de tweede keer een illegaal bos

Bos +, een organisatie die zich inzet voor het bosbehoud in Vlaanderen, heeft vannacht meer dan 2000 boompjes geplant op een stuk grond van de Vlaamse Waterweg in Oudenaarde Het was een herhaling van een zelfde actie op exact dezelfde nacht 11 jaar geleden. Bos + wou zo aantonen dat er in 11 jaar tijd niets is gedaan met het stuk grond. 

Het stuk grond van de Vlaamse Waterweg licht dicht bij de Schelde. Toen Bos+ daar 11 jaar geleden illegaal boompjes had geplant moesten die weg. Volgens  de Vlaamse Waterweg was het stuk grond gereserveerd om er een industriezone van te maken. Maar nu, 11 jaar later, ligt het stuk grond nog altijd braak. En dat kan niet. Bedrijven worden momenteel aangespoord om lege gronden om te bouwen tot bedrijfsbossen, en dat zou de Vlaamse Waterweg ook beter doen, klinkt het bij de actievoerders. 11 jaar geleden heeft de Vlaamse Waterweg wel een ander terrein ter beschikking gesteld om de boompjes te verplanten. 

Geen  industrie?

"Iemand die een stuk grond 11 jaar laat liggen zonder daar iets op te doen heeft geen dringende plannen" zeggen ze bij Bos+. Volgens de Vlaamse Waterweg zou er een andere invulling moeten komen voor het stuk grond, maar ook dat is nog niet verder uitgewerkt. Daarom blijft de bestemming van het terrein nog altijd industriezone. Met de illegale aanplant wil Bos+ aanklagen dat er overheidsagentschappen zijn die gronden ter beschikking hebben maar daar niets mee doen, en dat op een moment waarop de overheid het niet gemakkelijk heeft om het totaal aantal percentage aan bossen te halen.