AZ Sint-Lucas en AZ Jan Pafijn bezegelen 21 jaar samenwerking met nieuwe MUG-wagens

De Gentse ziekenhuizen AZ Sint-Lucas en AZ Jan Palfijn hebben vanmorgen twee nieuwe MUG-wagens in ontvangst genomen. Die zullen vanaf november worden ingezet en het volledige centrum en het noorden van Gent bestrijken.  

De twee ziekenhuizen vormen al 21 jaar een MUG-associatie. De wagen vertrekt afwisselend vanuit Jan Palfijn of Sint-Lucas. Vorig jaar deed de MUG nog zo'n 2870 interventies, goed voor een uitruk van 7 à 8 keer per dag. En daarvoor moet je veilig en snel terplaatse kunnen zijn, want elke seconde telt voor een mensenleven. Er werd gekozen voor BMW X5 met 4x4 aandrijving. Die kan tegen een stootje en de koffer leent zich perfect tot ergonomische indeling van het medisch materiaal. In de wagen kunnen ook 4 personen meerijden, een spoedverpleegkundige, een arts en evt twee stagiairs. 

Zien en gezien worden 

Bij de inrichting van de wagens werd volop de kaart van de veiligheid getrokken. Alle toestellen zijn zodanig opgesteld dat de bestuurder van de wagen een goede zichtbaarheid heeft. Ook de verlichting is strategisch geplaatst, zodat de wagen goed wordt opgemerkt. Qua medische apparatuur hebben beide wagens een basisinfrastructuur, de nieuwste snufjes zijn éénmalig beschikbaar voor beide ziekenhuizen. Jan Palfijn en Sint-Lucas werken volgens een 8/6 regeling. De MUG vertrekt acht dagen vanuit Sint-Lucas en zes vanuit Jan Palfijn. Bij de wissel worden de duurste toestellen overgeplaatst van de ene auto naar de andere. Zo is er ondermeer een borstcompressiestysteem. Dat is een reanimatietoestel met een pomp. Die zorgt voor een ononderbroken compressie tijdens bv de rit naar het ziekenhuis. De komende weken leren alle bestuurders de wagen kennen, vanaf begin november komen ze in het straatbeeld.