zaterdag 24 februari
8°C
0 km

ArcelorMittal Belgium en North Sea Port werken samen aan een klimaatneutrale haven

ArcelorMittal Belgium en North Sea Port zetten een stap vooruit richting een klimaatneutrale haven. Ze gaan samen het North-C Circular bedrijventerrein ontwikkelen op de site van ArcelorMittal 

Het plan is om tegen 2050 een klimaatneutrale haven te hebben. En daarvoor moeten nog flink wat inspanningen geleverd worden. ArcelorMittal Belgium en North Sea Port gaan   
150 hectare grond beschikbaar stellen voor bedrijven die circulaire activiteiten hebben. Op het bedrijventerrein zal dus volop gewerkt worden aan innovatie en technologieën die een klimaatneutrale haven mogelijk maken. ArcelorMittal Belgium wil een voortrekkersrol spelen. Tegen eind 2024 zou de eerste spadesteek gegeven worden.