vrijdag 1 maart
9°C
98 km

WZC De Linde krijgt tegen 2025 een nieuwbouw

In Ronse zijn gisteren de plannen goedgekeurd voor de vervangingsnieuwbouw van het woonzorgcentrum De Linde. Die beslissing werd genomen door de Raad van Bestuur van de vzw De Linde. De nieuwbouw komt in de buurt van het huidige woonzorgcentrum dat sterk verouderd is. Ook de tekortkomingen die de zorginspectie vaststelde, zullen worden weggewerkt door de komst van het nieuwe gebouw. Het aantal beschikbare bedden neemt toe van 152 naar 169.

Vandaag is Woonzorgcentrum De Linde gehuisvest in een oud gebouw dat wat tekortkomingen vertoont om ideale zorg aan te bieden. Daar komt in de toekomst verandering in. Begin 2024 start de bouw van een nieuw woonzorgcentrum

Wouter Van Audenaerde, Algemeen directeur WZC De Linde: "Ik zie dat de nieuwbouw eigenlijk geconcipieerd is op vier verdiepingen wat maakt dat er vier aparte afdelingen kunnen gerealiseerd worden. Dat maakt ook dat het totale woonzorgcentrum zal kunnen verdeeld worden in aparte afdelingen die zullen geleid worden door een hoofdverpleegkundige. Ze vormen dan bij wijze van spreken aparte entiteiten die de goede zorg van een 30- à 40-tal bewoners voor hun rekening neemt. Ik denk dat dat het ideale is".

De inrichting van het gebouw gebeurt met het oog op comfort voor personeel en bewoners.

Wouter Van Audenaerde, Algemeen directeur WZC De Linde: "Absoluut, de moderne infrastructuur. We denken daarbij niet alleen aan de architectuur maar ook aan het materiaal. Bijvoorbeeld hoog-laag bedden, badkamers die aangepast zijn zodanig dat alles rugsparend kan gebeuren. Denk aan een bad geven en mensen verplaatsen. Ook voor de bewoners zal er aandacht zijn dat alles veilig kan verlopen. Zo zullen de traphallen en liften niet bereikbaar zijn".

De ingebruikname van het nieuwe gebouw zal in ideale omstandigheden plaatsvinden midden 2025.