maandag 15 april
11°C
2 km

Voorstanders wijkmobiliteitsplan Gent dienen klacht in tegen Destelbergen

De invoering van het mobiliteitsplan in de wijk Dampoort - Oud Gentbrugge blijft voor commotie zorgen. Vorige week kon u in ons nieuws zien dat 10 organisaties de gemeente Destelbergen in gebreke stellen, omdat het gemeentebestuur volgens hen de invoering van het plan nodeloos zou vertragen.

De voorstanders van het wijkmobiliteitsplan gaven Destelbergen een week om hun protest tegen het plan te staken. Maar omdat de gemeente de kritiek weerlegt, hebben de voorstanders nu een officiele klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Volgens het gemeentebestuur van Destelbergen willen ze het plan niet blokkeren, maar hebben de voorgestelde maatregelen ongewenste effecten op hun grondgebied. De gemeente geeft ook aan dat er nog overleg is met de stad Gent over de concrete uitvoering. Gent wil het plan in de week van 15 april uitrollen. Destelbergen wil graag nog enkele aanpassingen afdwingen.