vrijdag 14 juni
19°C
24 km

Vlaamse subsidie voor de restauratie van het laatste deel van de Boekentoren

De laatste restauratiefase van de Gentse boekentoren kan van start gaan. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele trekt daarvoor bijna 500.000 euro uit.

In 2011 kwam de Vlaamse Regering al met centen over de brug om de iconische toren van architect Henry Van De Velde te restaureren. In 2020 trok Vlaanderen nog eens vier miljoen euro subsidiesteun uit. En nu kan de laatste fase van de restauratie van start gaan. Dat is de restauratie van het interieur van de westvleugel, het zogenaamde HIKO. In deze vleugel komen leslokalen, auditoria, kantoren van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte en een publiek toegankelijk leescafé. Vlaanderen trekt hiervoor 466.000 euro uit. In 2025 moet de restauratie van de Gentse boekentoren helemaal klaar zijn.