Vakbonden organiseren piket aan de gevangenis van Gent

Vandaag is het dag twee van de 48 uren staking in de gevangenissen van ons land. EN ook in de Gentse gevangenis houden de vakbonden een stakingsactie. Ze vragen een oplossing voor de overbevolking en het personeelstekort. De personeelsleden pleitten voor een menselijke detentie en betere werkomstandigheden. Want... het penitentiair beleid is crimineler dan de bewoners van de gevangenissen zelf, zo klinkt het. 

48 uur lang wordt er gestaakt in de Belgische gevangenissen. In de gevangenis van Gent organiseren de de vakbonden ACV en ACOD vandaag een piket. Ze vragen dat er nu eindelijk iets gedaan wordt aan de overbevolking en het personeelstekort. Het leidt tot frustraties bij zowel gevangenispersoneel als de gedetineerden zelf. Gevangenispersoneel krijgt hier dagelijks te maken met zowel verbale als fysieke agressie. De vakbonden willen minister van Justitie Van Quickenborne en ook de volgende regering laten weten dat deze toestanden echt niet meer kunnen. 

Dieter Cools, ACOD Federale Overheidsdiensten: "Het probleem is dat de instroom eigenlijk dusdanig groot is dat de capaciteit eigenlijk niet voldoende is om aan de instroom te gaan voldoen. Met als gevolg dat er toch heel wat inhumane toestanden in onze gevangenissen plaatsvinden. En dit heeft een invloed op de maatschappij op langere termijn". 

Vorig jaar nog plaatste de gevangenis zelf twintig bedden bij maar dat is lang niet voldoende. Momenteel slapen zo'n 50 mensen op de grond. In januari waren er dat nog 80, maar elke grondslaper is er een te veel, zeggen ze hier. Met deze staking willen de personeelsleden ook betere werkomstandigheden afdwingen. In het verleden werd er al een loonsverhoging en een dertiende maand beloofd, maar dat werd nooit volledig doorgevoerd, zeggen de vakbonden. Ze willen dat een job in de gevangenis aantrekkelijker wordt gemaakt. Morgen staat een nieuw overlegcommité gepland waarop ook minister Van Quickenborne aanwezig zal zijn. Daar zullen de vakbonden nog es hun arbeidsvoorwaarden op tafel leggen.