Ronse Bilingue Renaix Tweetalig naar de rechter voor de taalfaciliteiten

In de rechtbank in Oudenaarde is vanmorgen de rechtszaak ingeleid rond de taalfaciliteiten in Ronse. De beweging Ronse Bilingue, Renaix Tweetalig strijdt al meer dan 4 jaar voor de tweetaligheid in Ronse. Volgens hen leeft de stad de taalwetgeving van een faciliteitengemeente niet na. Zo zijn de straatnaambordjes bijvoorbeeld enkel in het Nederlands en niet in het Frans. Via de rechtbank hopen ze nu hun gelijk te halen. 

Kwart na tien vanmorgen. Enkele leden van de beweging Ronse Bilingue, Renaix Tweetalig stappen de rechtbank in Oudenaarde binnen. De rechtszaak tegen de stad Ronse wordt vandaag ingeleid. Ronse Bilingue, Renaix Tweetalig wil haar gelijk halen over de taalfaciliteiten in Ronse, want volgens hen worden de wetten niet nageleefd.

Erik Van Der Eedt - politiek adviseur Rone Bilingue: "Anderstaligen die documenten in het Frans willen vragen, krijgen die niet. De straatnaambordjes worden eentalig afgebeeld. Wij hebben meer dan 25 klachten neergelegd bij de taalcommissie, waarvan de taalcommissie ons op 24 van de klachten gelijk gegeven heeft. Dus het is heel uitgebreid wat er allemaal mank loopt in Ronse. Vroeger waren er geen problemen. Maar in 2015 toen CD&V en N-VA aan de macht kwamen, hebben ze eenzijdig beslist om de taalwetgeving of taalfaciliteiten niet meer na te leven".

De stad Ronse gaf al meermaals aan dat ze af willen van de taalfaciliteiten. Naar eigen zeggen zijn ze niet tegen het Frans, maar de taalfaciliteiten hebben volgens de stad wel een negatieve impact op de stad.

Frank Judo - advocaat stad Ronse: "Wel er is de hele problematiek rond de mogelijkheid van een fusie. Het is ook moeilijk om personeel aan te trekken. Dus de stad Ronse ondergaat vandaag de gevolgen van de faciliteitenwetgeving". 

De Franstaligen in Ronse voelen zich op dit moment gediscrimineerd. Als ze hun gelijk halen via de rechtbank en er opnieuw inbreuken worden vastgesteld, dan eist de advocaat van Ronse Bilingue, Renaix Tweetalig een dwangsom van 1000 euro per dag per inbreuk.