zaterdag 24 februari
8°C
10 km

Politiezone Meetjesland Centrum heeft een nieuw TAM-verhoorlokaal

De Politiezone Meetjesland Centrum heeft een nieuw TAM-verhoorlokaal. Dat is de ruimte voor een audiovisueel verhoor van minderjarige slachtoffers of getuigen. Het gaat vaak om zedenfeiten of verontrustende opvoedingssituaties. Zo'n ruimte is niet nieuw maar in Eeklo merkten ze dat die vaak heel koel en afschrikkend zijn ingericht voor jongeren. Daarom besloot de politiezone om er een eigen invulling aan te geven. 

Een TAM-verhoor lokaal is de plaats waar minderjarige slachtoffers of getuigen worden ondervraagd. Dat verhoor gebeurt altijd in een aparte ruimte maar die is vaak koel ingericht. Dat willen ze bij de Politiezone Meetjesland anders zien en daarom zorgden ze voor een comfortabele, warme ruimte. 

Angelique Van den Fonteyne, TAM-verhoorder: "Wel, de tafel is eigenlijk die vorm omdat we dichter bij de minderjarige kunnen aanzitten. We kunnen iets schuiner bij elkaar zitten dan rechttegenover elkaar wat een gesprek eigenlijk natuurlijk veel beter laat verlopen. De vormgeving van de panelen bijvoorbeeld is boogvormig omdat dat ook een gevoel van geborgenheid geeft . Het licht is gekozen omdat we eigenlijk hier geen venster hebben, dus we hebben eigenlijk kunstmatig licht van Philips laten installeren waardoor dat we toch het gevoel hebben dat we natuurlijk licht van buiten binnen krijgen". 

De ruimte is dan wel warmer aangekleed, toch blijft ze bewust vrij leeg om afleiding te voorkomen. En ook de wachtruimte kreeg een nieuw jasje. In veel politiekantoren is die wachtruimte er niet en zit het kind ergens te wachten in de nabijheid van andere mensen. De ruimte is bedoeld voor minderjarigen   maar hier komen ook volwassenen terecht. Het gaat dan bijvoorbeeld om bejaarden met dementie of mensen met een verstandelijke beperking. Een verhoor bij een kwetsbare groep slachtoffers moet zo comfortabel mogelijk gebeuren, zeggen ze bij Politiezone Meetjesland.  De ontwerpen voor de vernieuwde ruimtes komen van de studenten interieurvormgeving van Sint-Lukas.