Pandemisten hebben Vredeshuis in Gent verlaten

De Pandemisten, een groep sociale activisten, hebben na drie maanden het Vredeshuis in Gent verlaten. Ze hadden het gebouw gekraakt omdat ze niet akkoord zijn met de plannen van de stad om het gebouw te verkopen op de privémarkt.

Het Vredeshuis werd twee jaar geleden niet meer brandveilig verklaard. Het gebouw renoveren zou 2 miljoen euro kosten en dat vindt de stad te duur. Het Vredeshuis verkopen bleek de enige optie. Maar de Pandemisten zijn tegen die privatiseringsplannen en willen dat het gebouw opnieuw een publieke functie krijgt. De vrederechter besliste dat de krakers uit het pand moesten en dat hebben ze nu ook gedaan. De Pandemisten blijven wel strijdvaardig. Ze gaan zich blijven verzetten tegen de privatisering van publiek goed.