dinsdag 28 november
3°C
50 km

Orde van den Prince afdeling Gent Willem 1 wil meer Nederlandstalige namen voor handelszaken

De Orde van den Prince afdeling Gent Willem 1 gaat op 13 november de Gulden Draak uitreiken. Dat is een prijs die wordt toegekend aan een Gentse handelszaak die een Nederlandse naam gebruikt... die met voorkeur ook verwijst naar wat er in de winkel verkocht wordt. De orde blaast de Gulden Draak prijs nieuw leven in, omdat het sinds 2010 geleden is dat die is uitgereikt. Intussen kwamen er heel wat Franse of Engelse namen bij zegt de Orde van den Prince.

Johan Beke - Orde van den Prince afdeling Gent Willem I: "Als je rondloopt in een stad als Gent die toch historisch de hoofdstad van Vlaanderen was, dan zie je in toenemende mate van die niks zegende opschriften. In andere talen en zo voort, maar die ook geen ziel hebben en geen ziel uitstralen. Aangezien er heel wat inspanningen gebeuren, onder andere door Unizo van koop lokaal. Dachten we het is toch wel belangrijk omdat te koppelen aan een eigen gezicht. Het hart en de ziel ook naar buiten te brengen, vandaar dat we op zoek zijn naar mooiste goed uitsprekende en veelzeggende Nederlandse benamingen voor handelszaken".

Gentse handelszaken die denken in aanmerking te komen voor de Gulden Draak kunnen hun kandidatuur nog tot 27 september insturen.

Dirk Portier - Orde van den Prince afdeling Gent Willem I: "Best is de naam van de zaak te vermelden en ook een woordje motivatie. Waarom heb je die naam gekozen en waarom wil je graag meedoen aan deze wedstrijd, aan de Gulden Draak? In de loop van de maand oktober zullen we dan met hulp van Present in Gent, bij die zaken die weerhouden worden op bezoek gaan. Zal er een filmpje opgenomen worden, zal er ook geluisterd worden naar de motivatie. De jury zal aangesteld worden, zal ook nog rekening houden met de verbinding tussen de naam en datgene dat in de handelszaak precies gebeurt".