vrijdag 1 december
0°C
87 km

Oppompverbod in Oost-Vlaanderen uitgebreid

Het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen in onze provincie is uitgebreid. Dat heeft gouverneur Carina Van Cauter vandaag beslist.

Sinds midden juni was er al een semi-permanent onttrekkingsverbod van kracht in 22 van de 139 onttrekkingszones. Daar komen nu nog eens 20 extra zones bij waar er geen water mag opgepompt worden. 't Gaat om onbevaarbare waterlopen waarbij het peil van het grondwater de kritische drempelwaarde heeft bereikt. In totaal zijn er nu dus al 42 onttrekkingszones in onze provincie waar er een oppompverbod geldt.

De volledige lijst kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid.
www.vlaanderen.be/watercaptatie