zaterdag 24 februari
8°C
1 km

Nazareth zet zwakke weggebruikers voorop met het nodige respect voor de auto

Nazareth voert een nieuw mobiliteitsplan in. Met dat nieuwe plan wil de gemeente de leefbaarheid verbeteren en het verkeer aangenaam maken voor alle weggebruikers. Duurzame mobiliteit komt voorop te staan. Zo stelt Nazareth de zwakke wegggebruikers op de eerste plaats, maar er blijft voldoende ruimte voor het gemotoriseerd verkeer. De gemeente wil ook komaf maken met het vele sluipverkeer. 

Meer ruimte voor de zwakke weggebruiker maar met nog steeds de nodige aandacht voor het gemotoriseerd verkeer. Dat is de idee achter het nieuwe mobiliteitsplan in Nazareth. Het mobiliteitsplan heeft als kernwaarde duurzame mobiliteit. Men wil zoveel mogelijk voorrang geven aan fietsers en voetgangers en ook het autoverkeer optimaliseren. Daarvoor wil de gemeente meer  inzetten op deeelwagens.

Ivan Schaubroeck (CD&V), schepen van Mobiliteit Nazareth: "Het is wel zo dat het autobezit in Nazareth zeer hoog is. Hier in onze gemeente heeft ieder gezin praktisch twee auto's. Namelijk 1,87% van de gezinnen hebben twee wagens. Het autoverkeer hier wegdenken dat kan niet. Het autogebruikwegdenken dat kan ook niet, maar anderzijds gaan we toch ook wel meer ruimte aan de fietsers en aan de voetgangers geven waar noodzakelijk en waar het mogelijk is". 

Nazareth wil ook het openbaar vervoer meer stimuleren en mikt erop om zeker elk uur een bus naar Deinze in te lassen. Ze zijn ook vragende partij voor meer treinen. Om de verkeersdruk te verlagen wil de gemeente extra maatregelen invoeren om het sluipverkeer dat van de N60 komt weg te houden. Nazareth wil ook het vrachtverkeer zoveel mogelijk via de driehoek N60, N35, E17 laten rijden. Om het verkeer voor fietsers veiliger te maken wordt de zone 30 in de gemeente binnenkort uitgebreid en komen er fietsstraten.