vrijdag 31 maart
11°C
1 km

Hoeveelheid sluikstort mindert in Gent

IVAGO heeft vorig jaar 100 ton minder sluikstort opgehaald in Gent dan het jaar voordien. Het aantal meldingen over sluikstorten ging wel omhoog. Vooral de wijken Dampoort, Sluizeken-Tolhuis-Ham en Brugse Poort-Rooigem scoren slecht.

Marc Van Achte woont in Oostakker. Mede dankzij hem en de andere Propere Pierkes, blijft het aantal sluikstort en zwerfvuil er beperkt. Een groot verschil met een paar kilometer verderop aan de Dampoort. Van daar kwamen vorig jaar de meeste meldingen over sluikstort. De Dampoort, de buurt rond het Sluizeken en de Brugse Poort kregen elk meer dan 4600 meldingen op een jaar tijd. Samengeteld goed voor een derde van alle meldingen in Gent. Toch ziet de stad Gent een kentering, want het aantal meldingen bijvoorbeeld in Dampoort blijft stabiel, terwijl het in andere wijken stijgt.

Bram Van Braeckevelt (Groen), schepen van Openbare Netheid: "Aan de Dampoort brengen we de handhavers maar ook wijkregisseurs samen om het probleem zo goed mogelijk aan te pakken. Samen met de buurtbewoners, handelaars, en dat is heel cruciaal. Zo kunnen we voor de wijken met de meeste meldingen ook een heel gericht beleid voeren. Dat resulteert misschien niet op dag 1, maar op termijn kan dat echt wel resultaat boeken".

In totaal waren in 2021 bijna 48.000 meldingen over sluikstort in Gent. Das een stijging van 12 procent ten opzichte van het jaar voordien. Maar er is ook positief nieuws, want er werd iets minder sluikstort opgehaald.