Gentenaars met migratieachtergrond vinden moeilijk hun weg in de cultuursector

De Gentenaars met een migratieachtergrond ervaren teveel drempels om actief deel te nemen aan het culturele leven in Gent. Dat blijkt uit een rondvraag van vzw Burgerplicht bij 400 Gentenaars met een andere origine.

Op een multicultureel feest in De Centrale zal je hen wel aantreffen, en ook nog in de bibliotheek of bioscoop. Maar voor de andere cultuurhuizen is de drempel nog te hoog. Vooral de communicatie en het aanbod is een probleem. Nochtans geven de ondervraagden wel aan dat ze willen betalen voor cultuur. De vzw Burgerplicht trekt nu met de resultaten naar de cultuursector, in de hoop dat er werk gemaakt wordt van een diverser en sterker cultuuraanbod. Want dat is een belangrijk werkpunt als kandidaat "culturele hoofdstad van Europa 2030".