vrijdag 14 juni
19°C
57 km

Geen streep door Ronse trekt naar de Raad van State

Worden de plannen voor de veelbesproken Ring Rond Ronse alsnog vernietigd? Het actiecomité Geen Streep Door Ronse heeft een advocaat in de arm genomen en trekt naar de Raad van State. Een groep inwoners kan zich niet vinden in een deel van de plannen, die intussen wel zijn goedgekeurd door de Vlaamse overheid. De Zuiderring is volgens hen geen goed idee. De weg zou vlak naast enkele woningen komen en zou voor heel wat hinder zorgen. Ze willen dat de plannen herbekeken worden, maar dat zou ook betekenen dat het project van de Ring opnieuw wordt uitgesteld.

De maquette voor de veelbesproken Ring rond Ronse is al een tijdje klaar. Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan is door de Vlaamse Regering goedgekeurd en dus leek er een einde te komen aan een jarenlange discussie over de aanleg van de Ring. Tot nu, want het actiecomité Geen Streep Door Ronse trekt naar de Raad van State. Ze willen de plannen laten vernietigen omdat ze niet akkoord zijn met het traject van de zuiderring. Uit protest hangen er zwarte vlaggen.

Jurgen Michel - actiecomité Geen Streep door Ronse: "Wel, de Ring zou achter ons passeren en daar zou de Stooktstraat geknipt worden. Dat is eigenlijk een verbindingsweg tussen de stad en de Stookt zelf. Een knip is onmogelijk voor de mensen, want dan moeten ze omrijden. Het grote probleem komt dan nog eens langs de Lange Weg waarbij er een groot kruispunt zou komen en dat zou het grote verkeer, het sluipverkeer ook in de hand werken. Voor de rest denk ik dat de meeste mensen zich ook beklagen over de geluidshinder en al het fijn stof dat deze weg met zich mee zal brengen". 

Al jaren wordt er gesproken om een Ring rond Ronse aan te leggen om het zwaar en doorgaand verkeer uit het stadscentrum te weren. De actiegroep is naar eigen zeggen niet volledig tegen de plannen van de Ring.

Jurgen Michel - actiecomité Geen Streep door Ronse: "Maar wij zijn wel tegen het feit dat wij een weg opgedrongen kregen zonder de bewoners te raadplegen. Wij hebben dat gewoon door ons strot gekregen".