donderdag 30 maart
15°C
89 km

Geen bouwvergunning voor de Stationstuinen

De raad voor vergunningsbetwistingen heeft de bouwaanvraag voor de Stationstuinen vernietigd. Dat is een project voor de bouw van 2 woontorens aan de Fabiolalaan, vlakbij het Sint-Pietersstation in Gent. 

De torens zouden zo’n 80 meter hoog worden. Meer dan 50 buurtbewoners en het buurtcomité Buitensporig dienden bezwaar in tegen de plannen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft hen nu gelijk. Die oordeelt dat er een milieueffectenrapport moest worden opgesteld, vooral vanwege de omvang van het project. Dat is niet gebeurd waardoor de effecten van zo’n grootschalig project op de omgeving dan ook niet kan beoordeeld worden, zegt de raad