Fijnstofmetingen in het Baudelopark

De Gentse Feesten zijn halfweg en ook dit jaar worden de fijnstofwaarden in het Baudelopark nauwlettend in de gaten gehouden door buurtbewoner Jurgen Gielen. Dagelijks houdt hij fijnstofmetingen in het Baudelopark en op de Vrijdagmarkt. Vorig jaar nog daagde Gielen de stad Gent bijna voor de rechtbank omdat de fijnstofwaarden in het park tijdens de Feesten dagelijks werden overschreden. En dat kan gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Volgens Jurgen Gielen zou het Baudelopark beter geschrapt worden uit de Gentse Feesten-programmatie, en ingekleurd worden als stilteplek.  

Jurgen Gielen, buurtbewoner Baudelopark Gent: "Wij hebben sensoren geplaatst in Gent, op mijn eigen woning, die meten per minuut de luchtkwaliteit, en we hebben een gelijkaardige sensor geplaatst op de Vrijdagmarkt. En die vier kanalen worden met elkaar vergeleken per minuut en daar leiden wij dan vanaf wat de hinder is bij ons in de Oude Vest ter hoogte van onze woning.  

Na vijf dagen Gentse Feesten begint de groenzone van het Baudelopark stilaan te veranderen in een dorre woestenij. En dan gaan bij buurtbewoner Jurgen Gielen al snel de alarmbellen af. Al jarenlang meet hij de fijnstofconcentraties in de stad Gent, om te achterhalen waar de milieunormen worden overschreden. En maar al te vaak gebeurt dat in het Baudelopark, en al zeker tijdens de Gentse Feesten, wanneer er duizenden feestgangers tien dagen lang door het park waden. 

Jurgen Gielen, buurtbewoner Baudelopark Gent: "We hebben dit jaar veel betere klimatologische omstandigheden, minder uitdroging er is ook veel regen gevallen, waardoor de grasmat minder te lijden heeft gehad van uitdroging. En je merkt dat ook dat de fijnstofconcentraties weliswaar lager liggen, maar we hebben toch al twee concentratiedagen gehad waaarbij de fijnstofdrempel werd overschreden".

En dat baart Jurgen Gielen halfweg de Gentse Feesten zorgen. Vorig jaar werden de fijnstofwaarden in het Baudelopark bijna dagelijks overschreden. Toen was het park nog maar net heraangelegd en het pas ingezaaide gras leek al snel op een grote zandbak. Gielen wees de stad Gent toen op haar verantwoordelijkheid en sleepte het stadsbestuur bijna voor het Vredegerecht. Dit jaar is het minder warm en droog, maar ook nu werd de fijnstofdrempel al twee keer overtreden op vijf dagen tijd.