zondag 20 juni
22°C
7 km

Extra water in de Schelde moet zorgen voor minder knijten

De Vlaamse Waterweg en de stad Gent gaan het knijtenprobleem in Gentbrugge en Sint-Amandsberg aanpakken. Er zal vanaf begin mei tweemaal per week extra water door de Schelde vloeien na vloed. Daardoor zullen de knijtenlarven wegspoelen.

Bij laag water staat een stuk van de Schelde niet onder water. Het is dan het ideale leefgebied voor knijten, ook wel Scheldemuggen genoemd. De kleine muggen kunnen in grote aantallen voorkomen en de beten kunnen erg jeuken en zelfs allergische reacties veroorzaken. Om dat probleem te verhelpen, steekt de Vlaamse waterweg vanaf deze week een bovendebiet op de Schelde.  

Knijtenlarven spoelen weg

Als het water wegtrekt na vloed, zal er extra water wegvloeien achter de sluis aan de Vlaamse Kaai. De knijtenlarven spoelen zo weg door het stromende water, waardoor er minder overblijven. “Door een bovendebiet op de Schelde te steken, kan het Scheldewater het slib beter bevloeien en kunnen de knijteneitjes en -larven meteen wegspoelen. Zo krijgen ze geen kans om zich te ontwikkelen, waardoor de knijtenpopulatie ook niet verder toeneemt”, zegt Wim Dauwe van De Vlaamse Waterweg.

Plan op lange termijn

De Vlaamse Waterweg werkt ondertussen verder aan haar ‘Sigmaplan’. Dat moet Vlaanderen beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren en tegelijk waardevolle riviernatuur herstellen. In de regio Gent-Wetteren is dat Sigmaplan nog niet gerealiseerd, maar door de realisatie zal dit ook bijdragen tot een oplossing voor het knijtenprobleem. Door de bouw van een constructie in Heusden zal De Vlaamse Waterweg ook meer controle krijgen over het waterpeil in de rivierbocht waar de knijten zitten. Dat biedt mogelijkheden om ze te bestrijden.

Meldpunt

Via een meldpunt kunnen buurtbewoners of passanten melden waar en wanneer ze knijten gezien hebben. Zo volgt de stad mee op waar ze zich bevinden en of er effecten waarneembaar zijn van de genomen maatregelen. Een melding doen kan online op www.stad.gent/knijten of door te bellen naar Gentinfo op het nummer 09 210 10 10.