Equal Pay Day : don't be a dick

It's handy to have a dick. Dat is de slogan van Equal Pay Day 2023. Dat is een jaarlijkse, symbolische dag om aandacht te vragen voor de ongelijkheid van loon bij mannen en vrouwen.  Vrouwen moeten 22 procent of 79 dagen langer werken om een gelijk loon te halen als een man voor dezelfde job. Om dat aan te kaarten voerden ZIJ-kant, een progressieve vrouwenbeweging en het ABVV vandaag actie in Gent. 

Vandaag is het equal Pay Day en met deze campagne wil vrouwenbeweging ZIJ-kant aandacht besteden aan de loonkloof tussen man en vrouw. Met de slogan "Ít's handy to have a Dick' willen ze aantonen dat mannen nog steeds meer verdienen en dat ze ook makkelijker doorstromen naar een hogere functie omdat ze minder snel of niet uitvallen om voor de kinderen te zorgen. 

Eline Andries, ZIJ-kant: "Vrouwen werken nogal in onderbetaalde sectoren dus vrouwen werken heel vaak in de zorg of kinderopvang, in het onderwijs, verpleekundigen bijvoorbeeld. Ook nog een andere reden is ook de zorg die ze ook nog eens thuis opnemen dus ook onbetaalde zorg thuis. Want we merken ook dat het TOR-onderzoek van de VUB heeft uitgewezen dat er nog steeds heel genderstereotype rollenpatronen te vinden zijn bij gezinnen. En dat vrouwen helaas nog vaak instaan voor het opvangen van de jongere kindjes thuis en vanaf er een kindje in het gezin komt zijn het heel vaak de vrouwen die thuis blijven en dus deeltijds gaan werken. Mensen zeggen heel vaak 'dat is een eigen keuze' maar je kan pas kiezen als je verschillende keuzes hebt". 

Het onderzoekt wijst uit dat de meeste mannen hun vaderschapsverlof willen opnemen en dit vanzelfsprekend vinden. Het probleem ligt dus niet zozeer bij de vaders zelf maar het gaat ook om de mentaliteit rond ouderschap. Omdat thuis blijven bij je kind een negatieve impact heeft op je loon en mannen doorgaans meer verdienen dan vrouwen komt de zorg dan bijna automatisch bij de moeders terecht. Het gelijk trekken van het moederschapsverlof en vaderschapsverlof kan daarbij helpen. De vrouwenbeweging pleit er ook voor dat zorg iets normaal wordt en niet wordt bestempeld als 'vrije tijd'. Volgens ZIJ-KANT is dit van maatschappelijk belang om te bouwen aan de toekomst.