De Pinte waakt over het groene karakter van de gemeente

In De Pinte loopt er vanaf vandaag een openbaar onderzoek naar aanleiding een nieuw woondecreet in de gemeente. Daarin worden er nieuwe normen vastgelegd voor wie in de Pinte een huis wil bouwen of verbouwen. Met het nieuwe woondecreet wil De Pinte vooral het groene karakter van de gemeente bewaken en de woonkwaliteit van de inwoners voor de toekomst vastleggen.

Wie een huis wil bouwen of verbouwen in De Pinte moet zich in de toekomst houden aan de normen die in een nieuw woondecreet worden vastgelegd. Momenteel ligt er een stedenbouwkundig voorstel op tafel, die het huidige woondecreet moet vervangen. Met het nieuwe woondecreet wil De Pinte het groene karakter van de gemeente bewaren en vooral ook bewaken. 

ITV
SVO 1 Kristof Agache (N-VA), schepen van Ruimtelijke Ordening De Pinte: "Dit zal een aantal zaken bevatten zoals de klassieke bouwhoogtes, de dieptes, de miniemale afstanden tot de perceelsgrenzen, maar zoals gezegd zullen wij ook erg inzetten op dat groene karakter. En dat bereiken we door een aantal zaken te gaan opleggen zoals afsluitingen op de perceelsgrenzen die uit natuurlijk groen dienen te bestaan, de voortuinzone die minstens voor de helft niet verhard mag zijn maar dus ook uit natuurlijk groen moet bestaan. En dat geldt dus allemaal voor nieuwe vergunningsaanvragen van zodra de verordening van kracht zal zijn".

Met het nieuwe woondecreet wil De Pinte vooral de klemtoon leggen op het gebruik van natuurlijk materialen bij het bouwen en verbouwen, en de gemeente wil ook zeker zijn dat er zoveel mogelijk groenzones behouden blijven of aangelegd worden. Maar De Pinte wil ook waken over de woonkwaliteit, zeker als het gaat om grotere woningen of bouwprojecten. Het voorstel van het nieuwe woondecreet ligt nu op tafel. Vanaf vandaag loopt daarover ook een maand lang een openbaar onderzoek in De Pinte. Inwoners kunnen het voorstel inkijken in het gemeentehuis, maar ook online raadplegen op de website van De Pinte. Wie een opmerking heeft of een bezwaar wil indienen heeft daarvoor dus tot 15 oktober de tijd.