vrijdag 1 december
0°C
83 km

Afvalcijfers zijn goed bij IVM, dus geen duurdere restafvalzakken

Als de inwoners zo hun best doen om het aantal kilogram restafval te doen dalen, dan zorgen wij d'ervoor dat de prijs voor de restafvalzak niet duurder wordtDat zijn de woorden van IVM-voorzitter Patrick Hoste.

Hij kon eerder deze week aankondigen dat de hoeveelheid restafval per inwoner gemiddeld met 11 kilogram gedaald is in het werkingsgebied van IVM. En dat zijn cijfers waar je best trots op mag zijn. IVM verwerkte vorig jaar 95.000 ton afval, en de warmte daarvan leverde stroom voor 14.000 gezinnen. Het maakt van IVM een gezond bedrijf, en daarom zal IVM de prijzen van de afvalzakken niet indexeren. Die is nog altijd dezelfde als 10 jaar geleden.