maandag 25 januari
4°C
40 km

Woonzorgcentra zoeken helpende handen

De Vlaamse Zorgambassadeur roept studenten verpleegkunde op om zoveel mogelijk te gaan helpen in woonzorgcentra omdat er op bepaalde plaatsen personeel te kort is. Volgens Hogeschool Gent doen ze nu al het nodige om de woonzorgcentra zo goed mogelijk te ondesteunen. Heel wat studenten doen er stage en sommige werken er zelfs vrijwillig, naast hun verplichte stage.

 Ann Masson, stagecoördinator verpleegkunde aan de HOGENT zegt dat de hogeschool op dit moment niet meer kan doen. "De studenten zijn in het oog van een storm terechtgekomen zoals heel veel verpleegkundigen. Ze moeten ook nog studeren en we merken heel wat angst en eenzaamheid bij hen. Wij willen er zijn voor hen en hun welzijn bewaken. Ik denk dat het ook belangrijk is dat de studenten ook overeind blijven binnen deze pandemie zodat we volgend jaar afgestudeerde verpleegkundigen hebben klaarstaan en dan heb ik het vooral ook over de vierdejaars, dus de laatstejaars studenten."