woensdag 29 maart
17°C
33 km

Wandelen naar een job

Tijdens deze coronapandemie is het niet evident om een job te vinden. Alles gebeurt digitaal en daardoor ligt de drempel voor veel werkzoekenden nog hoger dan voordien. Travi, het opleidingsfonds in de uitzendsector, organiseerde daarom samen met de stad Gent een Jobwandeling.

Hoe kan je dezer dagen nog een job vinden? Contacten met werkgevers of interimkantoren gebeuren telefonisch, sollicitatiegesprekken zijn online. Maar niet vandaag want werkzoekenden konden in Gent op jobwandeldate. Ze kwamen nog eens in levende lijve in contact met jobcoaches en uitzendbureaus.