Vervuild Olympiaterrein wordt duurzaam woonproject

In Zulte krijgt het Olympiaterrein een nieuwe bestemming. Waar tot 2008 wasautomaten werden gefabriceerd, komt nu een duurzaam woonproject. De Vlaamse Regering heeft haar goedkeuring verleend aan het brownfieldconvenant.

Op het terrein in Machelen komen 18 woningen, 4 studio’s, 2 appartementen en 3 handelspanden. De bedoeling is om het project een duurzaam karakter te geven. Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) noemt het een meerwaarde voor Machelen: “Alle prioriteit gaat nu naar een info-overlegmoment met de omwonenden. Zij moeten betrokken worden bij dit project teneinde een gedegen draagvlak te creëren.”

Brownfield
De Vlaamse overheid heeft brownfieldconvenanten in het leven geroepen om verontreinigde gronden te herontwikkelen. In dit geval wordt de oude fabriek van Olympia gesloopt, de grond wordt gesaneerd en het terrein krijgt een nieuwe bestemming als woonproject.