zaterdag 24 februari
8°C
10 km

Verkaveling Scheutbos in Lembeke van de baan

Het Scheutbos in Lembeke wordt dan toch niet verkaveld. De gemeente weigerde eerder al de aanvraag, waarop de eigenaar in beroep ging. Maar de eigenaar komt daar nu op terug. Er komen dus geen villa’s op het stukje bos.

Het Scheutbos is een uitloper van de Lembeekse bossen. Er heerst een grote biodiversiteit van bomen, dieren en insecten. Het bos wordt dan ook goed gebruikt door wandelaars en fietsers. Het probleem: delen van het Scheutbos staan ingekleurd als woonpark. Begin dit jaar kwam er dan ook een aanvraag voor drie villa’s.

1600 handtekeningen
Natuurpunt schoot in actie, volgens de natuurvereniging is de aanvraag in strijd met de plannen voor het bos en is daarom een petitie gestart. Op korte tijd verzamelde Natuurpunt 1600 handtekeningen.

Geen vergunning
In maart weigerde ook de gemeente Kaprijke mee te gaan in het verkavelingsverhaal, en kreeg de eigenaar geen vergunning van de gemeente. De eigenaar ging in beroep bij de provincie, maar komt daar nu op terug. De drie geplande villa’s komen er niet en het Scheutbos is gered.