woensdag 18 mei
26°C
123 km

Verkaveling Oostmolen in Aalter komt er voorlopig nog niet

De verkaveling langs de Oostmolenstraat in Aalter kan voorlopig niet worden uitgevoerd. Minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters heeft de beslissing van de gemeenteraad  vernietigd. Die beslissing  komt er omdat de openbare wegen op de verkavelingsplannen niet conform de wetgeving zijn , en daardoor kan er geen omgevingsvergunning worden afgeleverd. Het actiecomité tegen de verkaveling  haalt zo een eerste slag thuis, maar nog zeker geen overwinning zegt burgemeester De Crem. 

In de aanvraag voor een omgevingsvergunning is er te weinig rekening gehouden met de afhandeling van het verkeer. Daarom vraagt de minister aan de provincie om de omgevingsvergunning niet toe te kennen. 

Diedrik Snoek – red Oostmolen: "Waar de gemeenteraad samen met de verkavelaar heeft uitgestippeld hoe de wegenis er moet uit zien, hoe de rooilijnplannen lopen. Belangrijk daarin is at ze vooral teruggefloten worden vooral over het feit dat ze te weinig rekening hebben gehouden met de mobiliteit, de verkeersonveiligheid en de impact van de verkaveling op de buurt."

Pieter De Crem (CD&V) – burgemeester Aalter
Het is eigenlijk formalisme het gaat over de wegenis en de inplanting van bepaalde wegen. Anderzijds over een aantal namen die niet aanwezig zijn op het kadasterplan. Ik denk  dat verkavelaar daar werk zal van maken. En ik kan u zeggen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op de volgende gemeenteraad een nieuw  besluit zal genomen worden tot de zaak der wegen.

Groene long 

Het actiecomité hoopt dat de groene open ruimte behouden blijft. Heelwat inwoners uit Aalter zouden daarvan gebruik kunnen maken. Maar de gemeente heeft daar geen oren naar. De verkavelaar, want het gaat niet om een gemeentelijke verkaveling, moet alles in orde brengen en daarna komt het dossier weer op de gemeenteraad zegt de burgemeester.