Vakbonden niet akkoord met ontslag afgevaardigde ArcelorMittal

De oproep om vanmorgen samen te komen aan de poorten van staalbedrijf ArcelMittal in Gent is goed opgevolgd. Met het actiemoment zeggen de vakbonden "nee" tegen het ontslag van een vakbondsafgevaardigde.  

Net voor de feestdagen kreeg Osman Disli te horen dat hij niet langer welkom was in het bedrijf. Volgens de directie omdat hij niet meer kan functioneren met zijn oversten, volgens de vakbondsafgevaardigde zelf een pure afrekening voor een eerdere actie aan de poorten van ArcelorMittal. Het ontslag is voor de vakbonden een brug te ver. "Een vakbondsfagevaardigde kan je niet zomaar opzij schuiven" zeggen zij. Dat moet via de Arbeidsrechtbank gebeuren. Het is alleen de arbeidsrechter die kan beslissen of de reden tot ontslag terecht is of niet. Daarom is het voor het ABVV duidelijk een afrekening. 

Motiverend personeelsbeleid 

ArcelorMittal zelf ontkent de afrekening en reageert via Facebook : "Naar aanleiding van recente berichtgeving en posts op social media, benadrukken we via deze weg dat we bij ArcelorMittal Belgium inzetten op een motiverend personeelsbeleid, waarbij medewerkers kansen krijgen om zich te ontplooien en hun talenten te ontwikkelen. We vertrekken hierbij vanuit onze vier bedrijfswaarden: respect, openheid, samenwerking en subsidiariteit. Soms moeten we helaas vaststellen dat het functioneren van een medewerker niet rijmt met dit beleid of onze waarden. Uiteindelijk kunnen we dan jammer genoeg niet anders dan afscheid nemen van deze medewerker. We voeren hierbij steeds een consequent beleid waarbij we elke medewerker op dezelfde manier behandelen".

Re-integratie

De vele tientallen militanten die vanmorgen naar de poort van Arcelor Mittal kwamen betuigen hun steun aan Osman. Die kan een re-integratie aanvragen in het bedrijf. De vakbond wil hem daarbij helpen en bekijkt of er nog meer acties zullen komen. Want de actiebereidheid is blijkbaar groot bij de mensen van ArcelorMittal. Dit toestaan is bijna hetzelfde als de dood van de vakbondswerking tekenen zegt het ABV. Het zou dus nog een woelig eindejaar kunnen worden voor de staalfabrikant.