woensdag 27 september
24°C
1 km

Uitbraak van botulisme in Brakel?

In het water van recreatiedomein de Rijdtmeersen in Brakel is er mogelijk een uitbraak van botulisme. Dat is een bacterie die verlammingen veroorzaakt bij waterdieren zoals eenden. De laatste dagen zijn er al meer dan 15 dode eenden uit het water gehaald. Zolang mensen de dieren niet aanraken en niet in het water zwemmen, is er geen gevaar voor de mens.

Na meer dan 15 dode eenden grijpt de gemeente Brakel in en komen er waarschuwingsborden rond de Rijdtmeersen. Vermoedelijk zit er botulisme in het water, een bacterie die bij warm en droog weer in het water kan voorkomen. De bacterie treft vooral eenden. Eerst verlamt het de dieren waardoor ze hun kop niet meer boven water kunnen houden en daardoor verdrinken ze.

Vermijd contact met het water
Zwemmen of pootjebaden in de vijver is hoe dan ook verboden. Maar de gemeente roept toch nog eens op om contact met het water te vermijden. Wanneer je een eend ziet aan de oever, blijf je er best af. Doordat de dieren verlamt zijn, zijn ze gemakkelijk te benaderen en is de verleiding groot om ze aan te raken. Doe dat niet, zo is er ook geen gevaar voor de mens.

Wees voorzichtig
Zolang er geen uitsluitsel is over welke bacterie het gaat, laat de gemeente Brakel niks aan het toeval over. De hengelaars mogen hun sport blijven beoefenen, maar worden aangeraden hun materiaal zeer goed te reinigen. Als het effectief om botulisme gaat dan is het best mogelijk dat gedurende de volledig zomer voorzichtigheid geboden is.