woensdag 27 september
24°C
122 km

Tuinmuur Nieuwenbosch wordt gerestaureerd

De Nieuwenboschschool in Gent krijgt ruim 23.000 euro Vlaams geld om een oude tuinmuur te restaureren.

Het gaat om de tuingevel van het klooster die grenst aan de bleekweide van het Klein Begijnhof in de Lange Violettestraat. De stenen zijn verweerd en vertoond scheuren. De muur is de blinde gevel van het internaat van Nieuwenbosch. Het klooster dateert uit het begin van de 17de eeuw, het werd heropgebouwd na de verwoestingen van de beeldenstorm. In 1976 werd het klooster beschermd als monument, sinds 200 wonen er geen zusters meer en worden de gebouwen gebruikt door de school en het internaat.