dinsdag 24 mei
19°C
0 km

Studiebureau onderzoekt de voor-en nadelen bij fusie voor Sint-Laureins

De gemeente Sint-Laureins heeft een studiebureau aangesteld  om de voor- en nadelen van een fusie te onderzoeken. De gemeente wil goed voorbereid zijn op alle mogelijk scenario's die zich de komende maanden kunnen voordoen.

Sint-Laureins zegt zelf geen voortrekkersrol te willen spelen in zo'n fusiedebat. De gemeente wil wel de touwtjes in eigen handen houden. En dan is het goed om de situatie eens goed te bekijken. Want voor een kleine gemeente is het niet altijd even gemakkelijk om alle opdrachten uit te voeren. Maar Sint-Laureins wenst niet opgeslorpt te worden want de gemeente is financieel gezond. Daarom dit onderzoek, Sint-Laureins hoopt de resultaten tegen juni 2022 te ontvangen.