donderdag 8 december
3°C
144 km

Stad Gent investeert in sociale woningen

De stad Gent wil meer en betere sociale woningen. Ze maakt daarom extra geld vrij om de sociale woonorganisaties de komende vijf jaar te ondersteunen. In de eerste plaats komen er 316 nieuwe sociale woningen, 460 andere worden gerenoveerd.

De stad Gent lanceerde haar investeringssubsidie in de Kraankinderstraat. Daar worden op dit moment 22 appartementen en 4 woningen gebouwd door sociale huisvestingsmaatschappij ABC. Het zijn de eerste woningen die mee gefinancierd worden door de nieuwe subsidie.

Geld voor 3 maatschappijen
Voor de sociale huisvestingsmaatschappijen ABC, Volkshaard en De Gentse Haard liggen de bedragen al vast: ABC ontvangt 1.077.000 euro, Volkshaard 1.692.500 euro en De Gentse Haard 1.795.000 euro. Samen is dat goed voor een investering van ruim 4,5 miljoen euro. Voor WoninGent, de grootste speler op de Gentse sociale woonmarkt, is het subsidiedossier nog in opmaak.