Sportaround vzw is Warmste Sportinitiatief van 2021

De Gentse vzw Sportaround heeft de Vlaamse Sportprijs voor Warmste Sportinitiatief van 2021 gewonnen. Sportaround is een vereniging die sport toegankelijkwil maken voor iedereen. 

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat is jammer genoeg niet voor iedereen weggelegd. Want sporten in clubverband kost geld en dat lidgeld betalen is niet voor iedereen mogelijk. Sportaround wil daar iets aan doen. Zij organiseren allerlei activiteiten om centen in te zamelen om het sporten voor die mensen goedkoper te maken. Verder heeft Sportaround ook een pak eigen lesgevers. Zij begeleiden de naschoolse sportactiviteiten. Die bestaan uit een uur bewegen aansluitend op de schooluren. Daarnaast is Sportaround ook actief in verschillende wijken. Daar bieden ze gratis sport aan. Sportaround zorgt voor een gevariëerd aanbod. Tot slot probeert de vzw ook de schakel te zijn tussen het kind en de sportclub. Sportaround helpt mee met het zoeken van de juiste club. Marathonloper Bashir Abdi is alvast één van de ambassadeurs van de vzw.