donderdag 8 december
3°C
168 km

Sloop Bernadettewijk nu echt begonnen

Een maand na de ontruiming van de Bernadettewijk in Sint-Amandsberg, zijn nu ook de sloopwerken begonnen. De eerste huisjes zijn tegen de vlakte gegaan. Alle 191 woningen moeten plaats maken voor een nieuwe wijk.

De Bernadettewijk is gebouwd in de jaren 1920. Honderd jaar later zijn de huizen verouderd en hebben ze heel wat technische gebreken. Sloop of renovatie, dat was lang de vraag. De laatste renovatie dateert van 1994. Na uitgebreid onderzoek door WoninGent, werd besloten om de authentieke huisjes toch te slopen en te vervangen. De meest kwaliteitsvolle en duurzame totaaloplossing, klonk het.

Actievoerders
Maar het hele traject verliep niet bepaald makkelijk. Een actiegroep bezette enkele huisjes, omdat ze wilden dat de wijk blok per blok zou gerenoveerd worden. Halverwege augustus zetten de politie en een deurwaarder de laatste krakers uit de wijk.

Tegen het voorjaar van 2023 moet de hele wijk gesloopt zijn. In de plaats komt een nieuwe, moderne tuinwijk, met 250 sociale woningen.