donderdag 18 april
11°C
70 km

Sint-Laurens Zelzate proeftuin voor leerkrachten in wording

Het secundair onderwijs van Sint-Laurens in Zelzate wil toekomstige leerkrachten kunnen betalen voor hun stage, in ruil voor een langere stageperiode. Dat is hun antwoord op de oproep van minister van Onderwijs Ben Weyts naar oplossingen voor het lerarentekort. De minister deed de oproep al in 2021. Uit alle voorstellen zijn er nu 27 geselecteerd, en St Laurens is er één van. 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceerde twee jaar geleden de zogenaamde "proeftuinen". Scholen konden zelf voorstellen doen om nieuwe leerkrachten aan te trekken en te houden. Het Sint-Laurens secundair onderwijs uit Zelzate diende een project in om beginnende leerkrachten meer stage te laten doen en om hen daarvoor te betalen. Dat voorstel is nu opgepikt en goedgekeurd.

Özkan Cetin - algemeen directeur Sint-Laurens secundair: "Het is belangrijk dat we nu stagiairs kunnen inschakelen in het normale lesgebeuren. Ze gaan ook een langere stageperiode hebben, ze gaan ook intenser begeleid worden door een mentor toegewezen door de school zelf. En ze gaan hiervoor ook kunnen uitbetaald worden".

Studenten mogen op dit moment niet vergoed worden voor hun stages. Net zoals veel andere voorstellen om het lerarentekort aan te pakken, botst het idee met de bestaande wetgeving. De minister wil de beperkingen nu overstijgen. Hij laat scholen de ruimte om te experimenteren en uit te zoeken wat werkt.